Kurs mod_rewrite: Wyrażenia regularneDopasowywanie wzorców w translacji adresów odbywa się za pomocą wyrażeń regularnych zgodnych z perlem (PCRE - Perl Compatible Regular Expression).
Poniżej najczęściej używane wzorce:
 

^ Początek ciągu znaków
^ABC - ciąg znaków rozpoczynający się od "ABC"
$ Koniec ciągu
. Dowolny znak
* Brak lub wielokrotne wystąpienie
A* brak znaku "A" lub dowolna ilość, np. "AAA"
.* Dowolny ciąg znaków lub jego brak
? Brak lub pojedyncze wystąpienie (tzw. dopasowanie opcjonalne)
e-?mail oznacza "email" oraz "e-mail"
+ Pojedyncze lub wielokrotne wystąpienie znaku
{x} Powtórzenie dokładne
a{4} - aaaa
{x,} Powtórzenie - x lub więcej razy
{x,y} Powtórzenie - x lub więcej ale nie więcej niż y
[] Klasa znaków. Oznacza dopasowanie znaku zbiór znaków dopuszczalnych
[xyz] znak x lub y lub z
[^] Negacja klasy znaków. Oznacza wykluczenie z dopasowania znaku z podanego zbioru.
[^xyz] ani nie znak x ani y ani z
\s Znak litery
\d Znak cyfry
\w Słowo
() Grupowanie i przechwytywanie.
\ Symbol poprzedzający znak specjalny
\. oznacza kropkę (ponieważ sama kropka oznacza dowolny znak)

Proszę czekać...
Nie możesz komentować. Bartosz Stasiurka umieścił Cię na czarnej liście lub Twoje konto nie jest aktywne.