Kurs mod_rewritePrzepisywanie adresów URL (URL-Rewriting) to powszechnie stosowana praktyka. Implementacją tego mechanizmu w Apache jest moduł mod_rewrite.

Głównym jej zadaniem przepisywania adresów jest:

  • dostarczenie użytkownikowi krótkiego i deskryptywnego adresu
  • optymalizacja adresu pod kątem SEO
  • bezpieczeństwa (blokowanie dostępu do plików, katalogów według określonych reguł)
  • obsługi przekierowań
  • obsługi błędów
  • rozłożenia ruchu (load balancing)

 

Zabawę z translacją adresów rozpoczynamy od uruchomienia modułu w Apache'u:LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
AddModule mod_rewrite.c

Reguły mod_rewrite oparte są o dyrektywy czyli polecenia, które sprawdzają czy wywołanie spełnia określone warunki i na tej podstawie podejmują określone akcje.

 

Reguły mogą być określone w kontekście globalnym (w pliku httpd.conf) lub w kontekście lokalnym (plik .htaccess).

 

Kurs podzieliłem tematycznie:

  1. Dyrektywy i składnia
  2. Wyrażenia regularne (ściągawka)
  3. Zmienne systemowe (ściągawka)
  4. Przykłady zastosowania

 

 

 Proszę czekać...
Nie możesz komentować. Bartosz Stasiurka umieścił Cię na czarnej liście lub Twoje konto nie jest aktywne.